VĂN HÓA DOANH NGHIỆP TÂN ĐẠI AN

 

Hình thành từ triết lý quản lý và kinh doanh của tổ chức và được phát triển dần theo thời gian, văn hóa doanh nghiệp là một phần không thể thiếu của mỗi công ty. Nhiều người không quan tâm văn hóa doanh nghiệp là gì, nhưng thực chất nếu nhân tố này không được đảm bảo thì sẽ có nhiều nhân viên “buông tay” với chính niềm đam mê công việc của mình.

Một môi trường đã được định hình sẵn bởi một khung văn hóa tốt sẽ tạo được nhiều cơ hội cho từng thành viên đồng thời hướng đến xác lập những kỷ lục mới cho doanh nghiệp.

TÂN ĐẠI AN và 5 giá trị cốt lõi trong văn hóa doanh nghiệp

VHDN Tân Đại An chính là nhân tố gắn kết, phát triển con người, tạo môi trường cho từng cá nhân nỗ lực và sáng tạo; cùng nhau xây dựng, vận hành hệ thống quản lý nhằm đạt được các mục tiêu, chiến lược đã đề ra, sẵn sàng vượt qua mọi thách thức để đón nhận thêm nhiều cơ hội mới, lập nên nhiều kỷ lục mới.

 

Hệ thống giá trị VHDN Tân Đại An gồm 8 giá trị cốt lõi:
– Tính kỷ luật
– Tính chính trực
– Tính sáng tạo
– Tính hợp tác
– Tính chuyên nghiệp
– Hướng tới khách hàng
– Tập trung vào kết quả
– Tôn trọng giá trị cá nhân

VHDN Tân Đại An – kim chỉ nam trong sự phát triển nhân sự

Mỗi thành viên của Tân Đại An luôn chủ động, nỗ lực học hỏi, phấn đấu không ngừng để hoàn thiện bản thân, luôn lấy 8 giá trị cốt lõi của Tân Đại An làm kim chỉ nam điều chỉnh mọi hành vi của mình.

Nếu như tính kỷ luật, chính trực, chuyên nghiệp, tập trung vào kết quả là đặc điểm nổi bật trong phong cách làm việc của Tân Đại An thì tính sáng tạo, hướng tới khách hàng thể hiện rõ trong dịch vụ khách hàng, trong hoạt động sản xuất, chế tạo các dòng sản phẩm mới đáp ứng nhu cầu khắt khe nhất của thị trường.

Tại Tân Đại An tinh thần hợp tác và tính đoàn kết được thể hiện rất rõ trong những hoạt động tập thể. Đây là một trong những yếu tố quan trọng để công ty đã có những bước đi thành công và sẽ còn tiến xa hơn nữa.

Đặt yếu tố con người là trung tâm nên 1 trong 8 giá trị VHDN Tân Đại An là “tôn trọng giá trị cá nhân”. Tân Đại An luôn nỗ lực từng ngày để bồi đắp, chăm chút cho sự phát triển nghề nghiệp của mỗi nhân sự, để mỗi thành viên đều trở thành những cá nhân ưu tú.

“Trong năm 2018, công ty tiếp tục tập trung vào hoàn thiện xây dựng hệ thống cốt lõi để toàn bộ cán bộ công nhân viên có thể yên tâm công tác phấn đấu và phát triển sự nghiệp của mình. Công ty đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ nhân sự và hệ thống quản lý bằng cách gửi nhân viên ra nước ngoài đào tạo, tham dự các hội chợ triển lãm, các hội thảo chuyên ngành qua đó nâng cao nghiệp vụ và kỹ năng giải quyết vấn đề.”